Odbyły się rekolekcje kapłańskie

- Zasadniczym celem kapłańskiej posługi jest prowadzenie ludzi do świętości - powiedział ks. prof. Marek Chmielewski, który prowadził rekolekcje dla księży diecezji radomskiej. Dni skupienia odbyły w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Ksiądz Chmielewski jest kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii KUL. W konferencjach nawiązywał do słów papieża Benedykta XVI, które wypowiedział podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku. Ojciec Święty mówił wówczas, że wierni oczekują od kapłanów tylko jednego - aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem.

- Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Bo zasadniczym celem kapłańskiej posługi jest prowadzenie ludzi do świętości - mówił ks. Chmielewski. - Jeśli kapłan mam być ekspertem od życia duchowego, to sam tym życiem duchowym musi żyć w sposób świadomy. Dlatego w czasie takich dni skupienia musimy dokonać bilansu: skąd idziemy, dokąd podążamy i jaka jest nasza droga. Często potrzeba nam powracania do fundamentów, czyli modlitwy, pracy nad sobą. Czasem w rutynie codzienności o tym zapominamy - mówił rekolekcjonista.

W dniu skupienia uczestniczył m.in. ks. Emil Hebda, proboszcz parafii św. Zofii w Młodocinie. Mówił, że takie spotkania są zawsze wielką wartością. - To szansa, aby odzyskiwać pragnienie naśladowania Chrystusa. To wszystko powinno nas zachęcać do duchowej mobilizacji. Zresztą naszymi filarami powinny być modlitwa, życie sakramentalne i asceza na co dzień - powiedział.

- Wróciliśmy do dawnej tradycji, gdzie każdego roku rekolekcje były zasadą. Dla nas jest to dobre miejsce, bo tu formują się nowe powołania kapłańskie. Miejsce, gdzie odnawiana jest kapłańska gorliwość - dodał ks. Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..