Nowy numer 47/2020 Archiwum

By przeciwdziałać skutkom uzależnienia

Łączna kwota dotacji to niemal dwa miliony złotych. Pieniądze trafią między innymi do stowarzyszeń, klubów i świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 

– Rozstrzygnięte zostały ogłoszone przez Prezydenta Radomia trzy konkursy ofert na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r. Łączna kwota dotacji przydzielonych organizacjom pozarządowym na te działania wynosi ponad 1 milion 900 tysięcy złotych – informuje Ryszarda Kitowska z Zespołu Informacji Prasowej i Publicznej z Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Dzięki tym pieniądzom prowadzone będą liczne zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania skutkom uzależnienia. I tak, dożywianiem dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i w Publicznym Ogródku Jordanowskim zajmie się Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, które otrzymało na ten cel dotację w kwocie 305 tysięcy złotych. Program „Pedagog ulicy” z dotacją 60 tysięcy zł. poprowadzi Caritas Diecezji Radomskiej. Klub młodzieżowy o charakterze profilaktycznym, w tym klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19 w Radomiu ul. Energetyków 10, poprowadzi Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, a dotacja wynosi 355.000 zł. Kluby młodzieżowe o charakterze profilaktycznym prowadzone będą także przez parafię pw. Miłosierdzia Bożego, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” oraz Caritas Diecezji Radomskiej, na co miasto przeznaczyło łączną dotację w wysokości 156 tysięcy złotych. Caritas Diecezji Radomskiej otrzymuje dotację 12 tysięcy zł na telefon zaufania. 25 tysięcy złotych budżet miasta przeznacza na punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przyznano je Mazowieckiemu Stowarzyszeniu Terapii i Readaptacji Społecznej „MASTERS” oraz Stowarzyszeniu Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria”, które otrzymało także 60 tysięcy na klub abstynencki. Kolejne zadanie – z dotacją 380 tysięcy złotych – dotyczy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy.117 tysięcy wynosi dotacja gminna dla Caritas Diecezji Radomskiej na Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, zaś 60 tysięcy otrzymuje Diecezja Radomska na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny poprowadzi parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która otrzymuje dotacje w kwocie 30 tysięcy złotych. Realizowany będzie także program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Zajmie się tym Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej „MASTERS” oraz parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, a dotacja budżetowa wynosi 23 tysiące złotych. Miasto przeznacza także 38 tysięcy na świetlice socjoterapeutyczne. Dotacja ta została podzielona między Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary (13 tysięcy) oraz Caritas Diecezji Radomskiej (25 tysięcy złotych). Świetlice środowiskowe będą prowadzone przez Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość”, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego oraz Parafię Rzymskokatolicką Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza. Łączna dotacja na świetlice wynosi blisko 49 tysięcy złotych. Na program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży miasto przeznaczyło ponad 70 tysięcy złotych, a realizować go będą: Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stefana, Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Blisko 20 tysięcy wynosi gminna dotacja na program dla młodzieży upijającej się, którą przyznano dla Stowarzyszenia „MONAR” – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Dzięki gminnej dotacji w kwocie ponad 126 tysięcy złotych realizowane będą przez aż siedem podmiotów profilaktyczne działania edukacyjne, skierowane do mieszkańców Radomia. Miasto przewidziało też realizację programu dla dorosłych dzieci alkoholików, a dotacje na ten cel otrzymują Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (8 tysięcy) oraz Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień (15 tysięcy).


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama