Nowy numer 44/2020 Archiwum

Stań po stronie dobra

Przede wszystkim proszą dla nich o dar mądrości, żeby ich praca i posługa przynosiły jak najlepsze owoce.

Już jedenasty rok członkowie grupy modlitewnej „Radość i Nadzieja” gromadzą się w kościele garnizonowym (plac Konstytucji 3 Maja) w Radomiu, aby modlić się w intencji Radomia i diecezji, jak również wszystkich instytucji i wszystkich ludzi, którzy pełnią w nich jakąkolwiek funkcję czy służbę. Proszą dla nich o potrzebne dary i łaski, przede wszystkim o dar mądrości, żeby posługa czy też służba, którą pełnią, przynosiły jak najlepsze owoce.

„Radość i Nadzieja” to inicjatywa ludzi świeckich, którzy chcą przyjść z pomocą miastu i jego mieszkańcom oraz diecezji. Grupa powstała z inicjatywy Iwony i Zbigniewa Bielów oraz nieżyjącej już Marii Sowińskiej. Opiekunem grupy jest ks. Grzegorz Tęcza, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W niedzielę 17 lutego modlitewne spotkanie jak zawsze rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia. W świątyni obok członków grupy „Radość i Nadzieja” modlili się przedstawiciele wspólnot, stowarzyszeń i ruchów chrześcijańskich. Eucharystii w intencji Radomia i diecezji przewodniczył bp Henryk Tomasik. W homilii biskup przypomniał, że mamy przeciwstawiać się złu, a opowiadać po stronie dobra. Mamy trwać w jedności z Chrystusem, bo w Chrystusie odnosimy zwycięstwo, zarówno jako jednostki, jak i cały Lud Boży. – Wiara musi nieść wymiar eklezjalny, wspólnotowy. Trzeba o tym pamiętać – mówił ordynariusz. – Jak piękne są wysiłki wielu osób tworzących wspólnoty modlitewne, jak wspaniały znak Ducha Świętego. Ale mnie bardzo niepokoi to, że niektóre wspólnoty nie chcą się razem modlić. Jakie to smutne. Wtedy, gdy wywyższamy siebie, jednostkę, naszą grupę, gdy stawiamy siebie ponad innych, twierdząc, że my jesteśmy bardziej żywym Kościołem, lepiej zrozumieliśmy Chrystusa, Pismo Święte, konkretne sprawy wiary, to jest bolesne. Wołanie Ojca Świętego Benedykta XVI ze Środy Popielcowej jest testamentem, który przedłuża testament Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy W intencji Radomia i diecezji modliły się całe rodziny   W intencji Radomia i diecezji modliły się całe rodziny
Krystyna Piotrowska/GN
– Ojcze, spraw, aby oni byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Mam na myśli zwłaszcza grzechy przeciwko jedności Kościoła, podziały w Kościele. Przeżywanie Wielkiego Postu w bardziej intensywnej, widocznej komunii kościelnej, przezwyciężając indywidualizm, rywalizację, jest pokornym i celnym znakiem dla tych, którzy są daleko od wiary, lub dla ludzi obojętnych. Chrystus chce, aby cały Kościół, każdy z nas, nasze wspólnoty, nasze parafie i nasza diecezja były znakiem Jego Ewangelii dla innych. Niech tak się stanie.

Po zakończeniu Mszy św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Odmówiono także Litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa. Następnie została odczytana specjalna „Modlitwa za Radom i Diecezję Radomską”.

Modlitwa za Radom i Diecezję Radomską

Panie Jezu, Ty w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino na prośbę swojej Matki Maryi. My dzisiaj, wierząc Twoim słowom: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7), za pośrednictwem Twojej i naszej Matki prosimy Cię, abyś mocą Ducha Świętego przemienił Radom i diecezję, tak jak kiedyś przemieniłeś wodę w wino. Niech Twój Święty Duch skruszy kamienne serca, a da nam wszystkim „serca z ciała” (Ez 36,26), czyste i piękne, aby wszyscy ludzie w naszym mieście i diecezji byli dobrzy, zgodni, a na ich twarzach gościł uśmiech.

Ześlij, Panie, Ducha Świętego na wszystkich rządzących w Radomiu, aby sprawowali władzę sprawiedliwie i uczciwie; aby byli zawsze gotowi pomagać ludziom i swoją pracę traktowali jako powołanie w służbie drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię o pracę dla bezrobotnych, o chleb dla głodnych, o dach nad głową dla bezdomnych, o zdrowie dla chorych na duszy i ciele. Wyrwij, Panie, z nałogu uzależnionych. Wszystkie rodziny obdarz pokojem i jednością, umacniaj je w miłości. Niech Twój Święty Duch oświeca młode pokolenie, niech prowadzi je drogą wiary i czystości. Posyłaj, Panie, hufce anielskie, które będą walczyły ze złem w naszym mieście i diecezji i będą broniły nas od wszelkich zasadzek złego ducha.

Tym, którzy już Ciebie poznali i przyjęli, mówisz: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście” (Dz 18, 9b-10).

Jezu, daj nam łaskę, abyśmy z ufnym sercem przyjęli Twoje Słowo i byli Twoimi świadkami, w każdym miejscu i o każdej porze, głosząc, że Ty zmartwychwstałeś i żyjesz.

Jezu, ufamy Tobie!


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama