Nowy numer 48/2020 Archiwum

Wielkie dziedzictwo

Człowieka nie można zrozumieć do końca bez Chrystusa.

Z okazji jubileuszu 150-lecia parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, sprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II i 55. rocznicy kapłaństwa ks. inf. Józefa Wójcika uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Henryk Tomasik. W uroczystej procesji wniósł on relikwie do świątyni. – Te relikwie będą nam przypominały nauczanie ojca świętego, a to nauczanie było przybliżaniem Ewangelii. Ojciec święty chciał nam przybliżyć tajemnicę Chrystusa Odkupiciela człowieka i przypominał, że człowieka nie można zrozumieć do końca bez Chrystusa. Jan Paweł II ukazywał nam naukę o człowieku, o rodzinie, o wielkiej wartości osoby ludzkiej na tle tajemnicy Chrystusa. Jan Paweł II w tych relikwiach będzie nam przypominał wielką prawdę o tajemnicy Wcielenia, o Bogu Miłosiernym, o Duchu Świętym, o Matce Bożej. Te prawdy zawarte są w encyklikach ojca świętego – mówił ordynariusz. – Składamy Panu Bogu dziękczynienie za wszystkich duszpasterzy, którzy pracowali w tej parafii, za wiernych świeckich zatroskanych o tę parafię. Wyrazy uznania dla ks. inf. J. Wójcika za jego wieloletnią pracę w tej parafii i za zaangażowanie w życie Kościoła, szczególnie w trudnych chwilach, gdy trzeba było bronić jedności Kościoła, za świadectwo wiary, troskę o Boży Kościół. Wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim duszpasterzom, którzy w ostatnim czasie pracowali w tej parafii i proboszczom: ks. inf. Józefowi Wójcikowi, ks. kan. Stanisławowi Sikorskiemu i obecnemu proboszczowi ks. Markowi Migockiemu.

Kościół parafialny został wzniesiony w 1758 roku z fundacji Andrzeja Załuskiego, a rozbudowany w 1852 roku. Posiada ołtarz wczesnobarokowy. Tu znajduje się sztandar z okresu powstania styczniowego. Konsekracji świątyni dokonał w 1860 roku bp Michał Józef Juszyński. Wtedy też erygowano parafię. Ponownie konsekrował kościół bp Paweł Kubicki. Kościół jest budowla bazylikową, trójnawową, wzniesiona na planie krzyża łacińskiego. Jest zbudowany z kamienia. Po Mszy św. przy relikwiach modlili się rycerze z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie   Po Mszy św. przy relikwiach modlili się rycerze z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
Krystyna Piotrowska /GN

Kapituła Orderu „Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie” postanowiła odznaczyć w 55. roku kapłaństwa ks. inf. Józefa Wójcika złotym orderem „Gloria Polskiego Zwierzchnictwa”.

Odznaczenie jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym członkom Zakonu i innym osobom za ich postawę oraz zasługi na rzecz Polskiego Zwierzchnictwa OESSH.

Odznakę Orderu stanowi krzyż podwójny (złoty, srebrny, brązowy), na którym umieszczony został orzeł biały w koronie. Na piersi orła znajduje się tarcza sercowa z krzyżem jerozolimskim. Na podstawie krzyża podwójnego data 1995, odnosząca się do dekretu kard. Karola Urno, ówczesnego Wielkiego Mistrza Zakonu, który z woli Jana Pawła II powołał nowożytne struktury zakonu w Polsce. Krzyż jerozolimski zwany również krzyżem Gotfryda z Bouillon, na piersi orła białego, jest symbolem zwierzchnictwa polskiego. Krzyż podwójny będący znakiem Miechowitów, podkreśla przywiązanie do wielowiekowej historii zakonu w Polsce oraz głęboką więź członków zakonu z sacrum, jakim jest grób Jezusa Chrystusa w bazylice miechowskiej.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama