Nowy numer 3/2021 Archiwum

Widmo teleobecności

„Tele” po grecku znaczy „z daleka”, stąd np. telewizja, teleobiektyw czy telefon. Ale telewiara…?

Może na szczęście nie, choć ks. prof. Ignacy Bokwa, mówiąc o kulturowych uwarunkowaniach wiary i opisując współczesną kulturę, wskazał na jej ważki element, jakim jest teleobecność zamiast tradycyjnej bliskości w realnym świecie.

Współczesną kulturę, często ocierającą się o banał, powierzchowność i pustkę – w opisie wykładowcy UKSW – znamionują: odpersonalizowanie, wyobcowanie, utylitaryzm, desakralizacja, nieelitarność, alternatywność i wirtualność. W taki jej kształt wpisuje się obecność Kościoła i wiary, który staje na zawadzie koryfeuszom niby-postępu z ich programami głoszonymi choćby przez agresywny feminizm czy ideologię gender. To dlatego z taką determinacją wiele środowisk stara się za wszelką cenę wyeliminować głos Kościoła, ograniczyć go co najwyżej do świątynnej kruchty. Nie można zapominać, że wiara ma wymiar społeczny, rozwija się i przejawia w komunii, czyli we wspólnocie, którą jest Kościół. O tym mówił kolejny z prelegentów, ks. dr hab. Marek Jagodziński. – Kościół – podkreślał – jest sakramentem Ducha Świętego, jest Jego teraźniejszością. W tym kontekście próba eliminowania Kościoła ze współczesności jest w istocie stawaniem w szranki z samym Bogiem. – Obecne zmaganie o wiarę i kryzys wiary nie są największym i najbardziej dramatycznymi w dziejach Kościoła. On podnosił się z większych zawirowań – dopowiadał ks. Bokwa. A tu wciąż aktualna jest Chrystusowa obietnica, że „bramy piekielne go nie przemogą”. Głównym organizatorem konferencji „Wiara wobec współczesności” był ks. Ignacy Bokwa. Sesja odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W wykłady wprowadzili rektor seminarium ks. dr Jarosław Wojtkun i bp dr Henryk Tomasik. Oprócz wspomnianych prelegentów o głównych ideach encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka mówił doktorant UKSW Marek Sobisz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama