GN 3/2021 Archiwum

Prezydent Radomia pisze do Premiera

Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak domaga się zmniejszenia różnic w rozwoju poszczególnych obszarów województwa mazowieckiego. Szczególnie myśli o sytuacji swojego miasta.

Prezydent zaapelował także o zmianę polityki podziału funduszy unijnych.

 

Treść pisma:

 

Pan Donald Tusk

Prezes

Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

 

Z zadowoleniem odczytuję Pańskie wypowiedzi, że rząd uważa za jeden z ważnych priorytetów wyrównywanie nierówności w rozwoju, zarówno między regionami, jak i wśród powiatów. Cieszy mnie, że wśród obszarów biedy rząd zauważa również obszar Mazowsza.

Niezaprzeczalnym bowiem faktem jest ogromny dualizm rozwojowy Mazowsza. Przepastne wręcz różnice są widoczne przy porównywaniu podstawowych wskaźników takich jak PKB per capita, stopa bezrobocia czy wysokość wynagrodzeń. Dysproporcje pojawiają się również w dostępie do usług publicznych, edukacji, ochrony zdrowia, kultury.

Różnice w rozwoju rosną z każdym rokiem, powodując coraz większą dywergencję wewnątrzregionalną. Posługując się przykładem subregionu radomskiego, należy wymienić: najniższy w województwie i jeden z najniższych w kraju wskaźnik PKB per capita, ponad 24-procentowe bezrobocie (w powiecie szydłowieckim 37,6%), niższe od przeciętnych zarobki, braki w podstawowej infrastrukturze edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, zły stan infrastruktury drogowej i kolejowej, niską dostępność do usług publicznych.

W świetle powyższych argumentacji, byłbym niezmiernie wdzięczy za głębsze zaangażowanie się w problem dualizmu rozwojowego na Mazowszu i wzmożenie działań niwelujących te różnice, w tym przede wszystkim w oparciu o politykę podziału środków unijnych dla poszczególnych regionów i miast naszego województwa. „Światełkiem w tunelu” jest zarezerwowana pula w wysokości ok. 8 mld zł specjalnie dla miast średniej wielkości. Należy jednak zauważyć, że Radom, ze względu na wielkość, jako 13. w Polsce z liczbą ludności 223 tysięcy, przekraczający tymi parametrami niejedno miasto wojewódzkie, powinien być traktowany w szczególny sposób. Różnice rozwojowe w granicach Mazowsza na niekorzyść naszego miasta i regionu są tak przepastne, iż wskazane byłoby uruchomienie jeszcze innych instrumentów dodatkowego wsparcia finansowego dla tych biedniejszych obszarów. Uparcie będę sugerował Panu Premierowi zweryfikowanie możliwości udziału tej ubogiej części Mazowsza w konsumpcji środków z Programu Polski Wschodniej.

Mam nadzieję, że długo przez nas oczekiwana zmiana nastawienia rządu do problemu dysproporcji rozwojowych w obrębie województwa mazowieckiego zaowocuje konkretnymi prorozwojowymi działaniami dla zapóźnionych regionów i miast, w tym upatrującego w tym swoją szansę Radomia.

Ponownie gorąco zapraszam Pana Premiera do odwiedzenia naszego miasta i zorganizowania w Radomiu jednej z kolejnych konferencji regionalnych, na których będzie Pan informował o podziale unijnych pieniędzy.

Mam nadzieję, że rząd dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć w tej sprawie korzystny dla naszego regionu konsensus.

 

Z poważaniem,

Prezydent Miasta Radomia

Andrzej Kosztowniak

Debata o podziale funduszy w ramach Kontraktu Terytorialnego   Debata o podziale funduszy w ramach Kontraktu Terytorialnego
Z inicjatywy Andrzeja Kosztowniaka odbyła się w końcu października ubiegłego roku w Resursie Obywatelskiej
Ks. Zbigniew Niemirski /GN


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama