Nowy numer 2/2021 Archiwum

Gdzie, do kiedy i w jaki sposób ważnie głosować?

Do końca lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące handlu w niedzielę. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 16. rok życia.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących handlu w niedziele, przypomina, że akceptowane są tylko dwie formy oddania głosu w ramach konsultacji:

1. Forma pisemna - konsultacje osobiście składane w niżej wymienionych punktach z okazaniem dowodu osobistego:

- Biuro Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9, pokój nr 13A (7.30-15.30).

- Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1 (7.30-19.00).

- Biuro Obsługi Mieszkańców UM, ul. Kilińskiego 30, pokój nr 19 (7.30-15.30).

- Centrum Komunikacji Społecznej UM, ul. Żeromskiego, pokój nr 104 (7.30-15.30).

2. Forma elektroniczna – konsultacje przesłane na adres: handel@umradom.pl wraz ze skanem dowodu osobistego, a w przypadku osób pomiędzy 16. a 18. rokiem życia skany legitymacji szkolnej i upoważnienia podpisanego przez rodziców.

Do udziału w konsultacjach dotyczących świętowania niedzieli specjalnym listem zachęca bp Henryk Tomasik:

Przykazania Boże i kościelne uczą nas: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!” oraz „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych”. Związek wiary z życiem w szczególny sposób wyraża się w sposobie przeżywania dnia świętego.

Niedziela jest Dniem Pańskim. Jest dniem dziękczynienia za dzieło stworzenia. Jest wspomnieniem Zmartwychwstania Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego. Jest dniem Kościoła, który celebruje wielkie Tajemnice Zbawienia. Jest także dniem człowieka obdarowanego udziałem w dziele zbawienia, które do niego przychodzi. Świętowanie niedzieli jest ważnym sposobem uznania Boga Stwórcy. Jest wyznaniem wiary w Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Jest także pomocą w budowaniu wspólnoty, szczególnie rodzinnej. Jest zatem dobrem w wymiarze kulturowym.

Niedziela jest darem i zadaniem. Składamy wyrazy szacunku osobom, które ze względu na dobro drugiego człowieka muszą pełnić służbę związaną z wykonywanym zawodem. Z wdzięcznością patrzymy także na różne inicjatywy parlamentarne i społeczne dotyczące świętowania niedzieli.  Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas: „Świętowanie niedziel i dni świątecznych wymaga wspólnego wysiłku. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania - bez potrzeby - drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu dnia Pańskiego. (…) Pomimo przymusu ekonomicznego władze publiczne powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich pracowników” (KKK 2187).

Przypominamy naukę Kościoła o znaczeniu niedzieli także z racji na ogłoszone w naszym mieście konsultacje społeczne dotyczące handlu w dni święte. Stanowisko osób wierzących w tej kwestii jest jednoznaczne. Dlatego gorąco zachęcam mieszkańców Radomia do udziału w trwających konsultacjach społecznych przez oddanie głosu za pełnym świętowaniem niedzieli. Na trud kształtowania życia w duchu wiary - z serca błogosławię.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama