Nowy numer 2/2021 Archiwum

Prosty i święty znak miłości

Publikujemy kolejny tekst bp. Henryka Tomasika, który pomoże nam jak najlepiej przygotować się najpierw do peregrynacji krzyża po naszym kraju, która rozpocznie się po Niedzieli Palmowej, i do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

- Dzięki wam, drodzy przyjaciele, miliony młodych, patrząc na ten krzyż, doznało przemiany i postanowiło żyć jak prawdziwi chrześcijanie - mówił Jan Paweł II.

Polska młodzież otrzyma od ojca świętego Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży już 13 kwietnia. Ma on bardzo ciekawą historię. W Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży, który odbył się w Rzymie, Jan Paweł II sam przypomniał o związku Krzyża Roku Świętego ze Światowymi Dniami Młodzieży. Pisał: „Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Od tamtego czasu, gdy podjęły go wasze ofiarne ramiona i serca, odbywa on długą i nieprzerwaną pielgrzymkę przez kontynenty, ukazując, że krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z krzyżem. Wokół »krzyża Roku Świętego« narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi »przystankami« na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus. Czyż możemy nie błogosławić Boga za liczne owoce, jakie wydały w życiu poszczególnych osób i całego Kościoła Światowe Dni Młodzieży, które w ostatnich latach naszego stulecia wyznaczały rytm wędrówki młodych chrześcijan ku nowemu tysiącleciu? Przemierzywszy kontynenty, krzyż ten powraca teraz do Rzymu, niosąc z sobą modlitwę i postanowienia milionów młodych, którzy dostrzegli w nim prosty i święty znak miłości Boga do ludzkości. Jak bowiem wiecie, właśnie Rzym będzie gościł Światowy Dzień Młodzieży Roku 2000, obchodzony w samym sercu Wielkiego Jubileuszu”.

W dwudziestą rocznicę zakończenia Roku Świętego Jan Paweł II wspominał to wydarzenie: „Przed dwudziestu laty, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem młodym krzyż, drzewo, na którym Chrystus został wywyższony ponad ziemię i przeżył tę »godzinę«, dla której przyszedł na świat! Od dwudziestu lat ten krzyż pielgrzymuje do miejsc, w których odbywają się Dni Młodzieży, niesiony przez młodych na całym świecie, i głosi miłosierną miłość Boga, wychodzącego na spotkanie każdemu stworzeniu, aby przywrócić mu godność utraconą na skutek grzechu. Dzięki wam, drodzy przyjaciele, miliony młodych, patrząc na ten krzyż, doznało przemiany i postanowiło żyć jak prawdziwi chrześcijanie”.

Ojciec święty Benedykt XVI podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2008 r. podsumował najważniejsze wydarzenia kończącego się roku. Znaczna część przemówienia była poświęcona Światowym Dniom Młodzieży oraz modlitwie przy Krzyżu. Mówił wówczas: „To publiczne pokazywanie się wiary porusza wszystkich, którzy starają się zrozumieć obecne czasy i działające w nich siły. Zwłaszcza fenomen Światowych Dni Młodzieży staje się coraz częściej przedmiotem analiz, w których próbuje się zrozumieć ten rodzaj - jeśli tak można się wyrazić - kultury młodzieżowej. (…) Było to święto radości - radości, która w końcu udzieliła się także niechętnym. (…) Trzeba przede wszystkim mieć na uwadze to, że Światowe Dni Młodzieży nie ograniczają się do tego jednego tygodnia, w którym stają się widzialne dla świata. Prowadzi do nich długa droga zewnętrzna i wewnętrzna. Krzyż, któremu towarzyszy obraz Matki Pana, pielgrzymuje przez kraje. Wiara, na swój sposób, potrzebuje widzieć i dotykać. Spotkanie z krzyżem, którego się dotyka, jest niekiedy wewnętrznym spotkaniem z Tym, który umarł za nas na krzyżu. Spotkanie z krzyżem budzi w młodych ludziach pamięć o tym Bogu, który zechciał stać się człowiekiem i z nami cierpieć. I widzimy Niewiastę, którą On nam dał za Matkę. Uroczyste dni są tylko zwieńczeniem długiej drogi, na której ludzie spotykają się ze sobą i razem idą na spotkanie z Chrystusem”.

Modlitwa przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży będzie ważnym etapem przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Będzie przede wszystkim dziękczynieniem składanym Chrystusowi za Dzieło Odkupienia.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama