Nowy numer 4/2021 Archiwum

Z wiatrem w żaglach

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem "Środowisko Inicjatywa" zapraszają na IV Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. dr. Zdzisława Domagały. Odbędą się 29 sierpnia w Wiosce Żeglarskiej w Zarzęcinie nad Zalewem Sulejowskim.

– Zapewniamy świetną zabawę dla całych rodzin, jak i osób indywidualnych. Zapraszamy do udziału wszystkie chętne załogi – zaprasza Juliusz Monkosa, koordynator regat.

Szczegóły dotyczące regat na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej (www.ak.radom.pl). Informacje na temat regat można także uzyskać u Juliusza Monkosy (tel.: 605 686 460 lub e-mail: jmonkosa@gmail.com).


Regulamin IV Regat Żeglarskich Diecezji Radomskiej:

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne w Wiosce Żeglarskiej
w Zarzęcinie nad zalewem Sulejowskim w dniu 29 sierpnia 2015 r.
(GPS: Y: 51.4201290; X: 19.9239040)

1.1 Ograniczenia
– Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
– Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.pl

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
– W których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi.
– Dokonały wpisowego do regat w wysokości: 150zł i kaucji (zwrotnej) w wysokości 100 zł.
– Dostarczyły zgłoszenie do zawodów

4. Zgłoszenia
– zgłoszenia do regat należy dokonać na adres mailowy jmonkosa@gmail.pl
– wpisowe wpłacać należy z dopiskiem "regaty" na konto: 47 2030 0045 1110 0000 0016 7360 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat.
– telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460
– o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
– Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
– Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
– Zabronione jest jakiekolwiek doposażenie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli, ingerencja w jacht itp. przez zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli itp.)
– Dopuszcza się używanie przez zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz montaż wskaźników wiatru (icków).
– Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł. Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
– W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (ISAF/PZŻ) edycji 2013–2016 oraz Instrukcja Żeglugi
– Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami
– Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
– Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych
– Instrukcję żeglugi (w wersji elektronicznej) otrzymają sternicy na maila przy
potwierdzeniu zgłoszenia do regat.
– Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

7. Warunki bezpieczeństwa
– Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
liczbie załogi.
– Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
– Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników WOPR.
– Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
– Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi,
do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

8. Klasyfikacja
– Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników
przed zawodami
– W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00–9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10.00–10.15 Otwarcie regat
10.15–10.30 Odprawa sterników
11.00 Start pierwszego wyścigu
16.00 Zakończenie regat
16.30 Ognisko

10. Nagrody
– Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
– Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

11. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.

12. Informacje Dodatkowe
– Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających się do Zarzęcina (rodzina
żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże
to organizatorom lepiej przygotować regaty.
– Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy.
– Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i kiełbaski na ognisko.
– Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
– Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.
– Na terenie Wioski Żeglarskiej czynna jest tawerna, w której można nabyć (na własny koszt) ciepłe i zimne napoje oraz posiłki barowe.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama