Nowy numer 49/2020 Archiwum

Tak wybierali ci, co poszli

Mimo że zarówno frekwencja, jak i wyniki są podobne do tych w całym kraju, warto zobaczyć szczegółowe wyniki.

Nasza diecezja niemal w całości leży na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Gdy frekwencja w kraju wyniosła 7,8 proc., to w Łódzkiem do urn poszło 7,31 proc. uprawnionych do głosowania, w Mazowieckiem - 8,31 proc., a w Świętokrzyskiem - 7,11 proc. W naszej diecezji najniższą frekwencję - 5,09 proc. - zanotowano w powiecie białobrzeskim. Najliczniej do urn (8,14 proc.) poszli mieszkańcy Radomia.

Uczestnicy referendum odpowiadali na trzy pytania. Na pierwsze z nich ("Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?") odpowiedź "tak" zaznaczyło 78,75 proc. głosujących. Tutaj największe poparcie dla JOW-ów - 87,17 proc. - dali mieszkańcy Przysuchy, a najniższe (76,14 proc.) - mieszkańcy Zwolenia. Przy drugim z pytań ("Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?") krzyżyk przy odpowiedzi "tak" postawiło w kraju 17,73 proc. uczestników referendum. W naszej diecezji "tak" zaznaczyło 22,54 proc. uczestników referendum w Kozienicach. To było najwięcej. A najmniejsze poparcie dla utrzymania tego systemu (12,99 proc.) dali mieszkańcy Przedborza i powiatu skarżyskiego.

Trzecie z referendalnych pytań ("Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?") odpowiedzią "tak" poparło w kraju 94,51 proc. głosujących. W naszej diecezji najczęściej (96,25 proc.) "tak" odpowiedzieli uczestnicy referendum w Skarżysku-Kamiennej.

Natomiast najniższe poparcie, bo 91,07 proc., dali mieszkańcy powiatu białobrzeskiego.

Poniżej dajemy szczegółowe wyniki frekwencji oraz odpowiedzi na poszczególne referendalne pytania w powiatach i ich stolicach.

Województwo łódzkie: frekwencja - 7,31 proc. Za JOW-ami - 78,32 proc., za finansowaniem partii z budżetu - 17,3 proc., w kwestii prawa podatkowego za - 94,74 proc. Powiaty tego województwa leżące na terenie diecezji radomskiej to powiat opoczyński i część radomszczańskiego.

Powiat opoczyński: frekwencja - 6,55 proc. Za JOW-ami - 80,26 proc., za finansowaniem partii z budżetu - 18,36 proc., w kwestii prawa podatkowego za - 92,63 proc. Opoczno: frekwencja - 7,07 proc. Za JOW-ami - 79,72 proc., za finansowaniem partii z budżetu - 18,21 proc., w kwestii prawa podatkowego za - 92,71 proc.

Powiat radomszczański (część powiatu należy do diecezji): frekwencja - 6,03 proc. Za JOW-ami - 81,25 proc., za finansowaniem partii z budżetu - 16,65 proc., w kwestii prawa podatkowego za 93,42 proc. Przedbórz (miasto tego powiatu leżące w naszej diecezji): frekwencja - 5,55 proc. Za JOW-ami - 80,98 proc., za finansowaniem partii z budżetu - 12,99 proc., w kwestii prawa podatkowego za - 91,79 proc.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama