Nowy numer 3/2021 Archiwum

Subregion radomski: spada poziom ubóstwa

Jeszcze w 2009 r. poziom ubóstwa przedstawiano jako wysoki. Wyniki badań Urzędu Statystycznego w Warszawie przedstawiono na specjalnej konferencji w radomskiej siedzibie GUS.

Kwestia zjawiska ubóstwa w województwie mazowieckim w 2014 r. w podregionie radomskim dotyczy następujących powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i miasta Radom.

Obecnie w Radomiu i powiecie radomskim występowanie i zagrożenie ubóstwem kształtuje się na średnim poziomie. Na Mazowszu obszary najbardziej zagrożone ubóstwem to powiaty zlokalizowane na północy i południu województwa. Porównanie wyników najnowszego badania z wynikami analizy z 2010 r. wskazuje, że zjawisko ubóstwa ma stosunkowo trwały charakter – w dwóch powiatach sytuacja poprawiła się, w siedmiu uległa pogorszeniu.

Poziom występowania i zagrożenia ubóstwem w powiatach podregionu radomskiego określono przeważnie jako średni. Wysokie zagrożenie odnotowano w dwóch powiatach: szydłowieckim i przysuskim. Szczególnie trudna sytuacja występowała w powiecie szydłowieckim, gdzie stopa bezrobocia od wielu lat jest jedną z najwyższych w kraju. To również w tym powiecie, spośród wszystkich powiatów na Mazowszu, najwięcej osób w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców korzystało ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa.

- Poprawa sytuacji w Radomiu i powiecie radomskim wiąże się przede wszystkim z rozwojem przedsiębiorczości. Z kolei ubóstwo powiatu szydłowieckiego uwarunkowane jest największą w Polsce stopą bezrobocia. To powiat, w którym ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa korzysta najwięcej osób w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w województwie. W powiecie przysuskim na wskaźniki ubóstwa wpływa znacząco zamieszkiwanie dużej części ludności na wsi – zauważa Agnieszka Ajdyn, wicedyrektor US w Warszawie.

Pewien sukces można odnotować w powiecie zwoleńskim. Porównując wyniki badań powiat zwoleński, choć nie zmienił przypisania do grupy, przesunął się w górę o siedem pozycji. To jeden z największych wzrostów wśród wszystkich powiatów na Mazowszu. Na poprawę pozycji wpłynęło zmniejszenie liczby osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej z każdego analizowanego powodu jego przyznawania w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Wzrosła natomiast liczba osób bezrobotnych na 1 tys. ludności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama