Nowy numer 43/2020 Archiwum

Niemal jak diecezja

Reprezentanci drużyn i hufców harcerskich z Pionek, Kozienic, Radomia, Zwolenia, Jedlni-Letniska, Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa wybierali władze okręgu i podejmowali pierwsze strategiczne decyzje.

W Pionkach odbył się I Zjazd Okręgu Staropolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele NMP Królowej Polski. Obrady prowadzone były w salach domu parafialnego, który harcerzom udostępnił proboszcz ks. kan. Leon Czerwiński. Podczas nich zapadały najważniejsze decyzje co do funkcjonowania i kierunków rozwoju „staropolskich” struktur ZHR. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono Zarząd Okręgu. Na jego czele stanął sędzia Krzysztof Jerzy Piaseczny, harcmistrz z Pionek.

Komendantką Staropolskiej Chorągwi Harcerek została zwolenianka podharcmistrzyni Monika Zielińska, studentka matematyki na UKSW, a na komendanta Staropolskiej Chorągwi Harcerzy wybrano pochodzącego ze Skarżyska-Kamiennej harcmistrza Rafała Obarzanka, pracownika branży farmaceutycznej. W zjeździe uczestniczył prof. dr hab. Grzegorz Nowik, przewodniczący ZHR. Pogratulował nowo wybranym członkom władz i wręczył im tradycyjne sznury funkcyjne.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest wspólnotą przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która na bazie wartości chrześcijańskich wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. Okręg Staropolski jest nową jednostką terenową ZHR. Powołały go – z inicjatywy środowisk harcerskich funkcjonujących na terenie ziemi radomskiej i Świętokrzyskiego – 1 kwietnia 2016 r. władze naczelne stowarzyszenia.

– Okręg swoim obszarem działalności obejmuje całe województwo świętokrzyskie oraz południowe powiaty województwa mazowieckiego. W znaczącej części pokrywa się z obszarem diecezji radomskiej. Siedzibą władz nowego okręgu ZHR będą Pionki. Takie umiejscowienie to wielkie wyróżnienie dla pionkowskich harcerzy. Wszystkie pozostałe 11 okręgów ZHR swoje siedziby ma w miastach wojewódzkich – mówi K.J. Piaseczny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama