Nowy numer 4/2021 Archiwum

Gotowi na wielkie wyzwania

Rozpoczęły się obchody 41. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76.

Obchody będą trwały trzy dni. Pierwszego dnia najważniejszym wydarzeniem było widowisko muzyczne „Radomski Czerwiec Wolności”. Na scenie ustawionej na placu przed Urzędem Miejskim od strony ulicy Żeromskiego wystąpiły zespoły Sztywny Pal Azji oraz T.Love. Między występami zespołów odbył się pokaz animacji multimedialnej „Jesteśmy historią”. Wcześniej słowo do zebranych powiedział Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

- Wasza obecność to kolejny powód do dumy z historii naszego miasta. Tak jak 41 lat temu radomscy robotnicy zapisali piękną kartę w dziejach naszego miasta, tak my dzisiaj piszemy naszą historię, historię miasta nowoczesnego, ale też gotowego na wielkie wyzwania. Historię ludzi odważnych i ludzi dumnych z tego, że mieszkają w Radomiu. Dla was jest ta nagroda, nagroda, którą odebraliśmy kilkanaście dni temu od Muzeum Historii Polski. Odebraliśmy ją za to, że jako miasto, mieszkańcy wygraliśmy plebiscyt na Historyczne Wydarzenie Roku 2016. Chciałbym wam za te niesamowite chwile serdecznie podziękować. Pamiętajcie, polska droga do wolności zaczęła się w naszym mieście, w Radomiu - mówił prezydent. Gdy wypowiadał te słowa, na scenie wystawiona była statuetka towarzysząca nagrodzie od Muzeum Historii Polski.

Kadr z animacji multimedialnej "Jesteśmy historią"    Kadr z animacji multimedialnej "Jesteśmy historią"
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

Dziś, 24 czerwca, organizatorzy obchodów zapraszają całe rodziny na piknik historyczny „Witryna Radomskiego Czerwca ‘76”, który rozpocznie się o 15.30 przy fontannach na ulicy Żeromskiego. Będą m.in. przejazdy pojazdami rodem z PRL, happening, wystawy oraz inne atrakcje.

W niedzielę 25 czerwca o 10.00 wystartują ze stadionu przy ul Narutowicza uczestnicy Półmaratonu Radomskiego Czerwca. Ta in­te­re­su­jąca im­preza - bieg „z hi­storią w tle” - ma upa­miętnić wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Trasa biegnie przez cen­trum miasta, meta na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym. O 18.00 na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego Mszą św. rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe.

41 lat temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­domia wy­szło ponad 20 ty­sięcy ro­bot­ników, by za­pro­te­stować prze­ciwko dra­stycznym i ruj­nu­jącym ich do­mowe bu­dżety pod­wyżkom cen żyw­ności. Ro­bot­niczy bunt, choć roz­pę­dzony przez Mi­licję Obywatelską, zmusił jednak władze do wy­co­fania się z pod­wyżek i - co równie ważne - do­pro­wa­dził do po­wstania sze­regu ugru­powań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­talnym re­pre­sjom spotykającym uczest­ników ma­ni­fe­stacji. W ten sposób ra­domski Czer­wiec 1976 wpisał się na trwałe w naj­nowszą hi­storię Polski, jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy”. Dziś już nikt nie ma wąt­pli­wości, że przy­bliżał Po­laków do od­zy­skania pełnej wol­ności i suwerenności.

Na scenie zespół Sztywny Pal Azji   Na scenie zespół Sztywny Pal Azji
Krystyna Piotrowska /Foto Gość

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama