Nowy numer 3/2021 Archiwum

Pan Bóg miał dla niego swój plan

– Chciał nam podpowiedzieć, że nie można iść obok przemian, ale że trzeba brać odpowiedzialność nie tylko za losy zarówno Kościoła, jak i narodu – mówią siedleccy wychowankowie ordynariusza.

Henryk Tomasik urodził się 4 stycznia 1946 r. w Łukowie w rodzinie rolniczej jako syn Mariana i Reginy z domu Niedziółka. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. 31 maja 1969 r. w Siedlcach z rąk bp. Jana Mazura przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Tomasika była parafia w Radoryżu Kościelnym, gdzie pełnił obowiązki wikariusza. W latach 1971–1974 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam też w 1984 r. obronił doktorat z filozofii teoretycznej. – Jestem styczniowy – powtarza z uśmiechem biskup Tomasik. Styczeń to jego miesiąc urodzenia i chrztu, a także święceń biskupich. Prof. Tadeusz Styczeń, uczeń kard. Karola Wojtyły, to promotor jego pracy doktorskiej.

Od 1974 r. ks. Tomasik wykładał filozofię i etykę w siedleckim seminarium. Był duszpasterzem akademickim oraz kapelanem siedleckiego Klubu Inteligencji Katolickiej, którego był założycielem. Siedleccy alumni wspominają, że biskupia nominacja ich wykładowcy filozofii i etyki nie była zaskoczeniem, ale wręcz spełnieniem oczekiwań. Tak o tym opowiada ks. Roman Siłuch, dziś proboszcz w parafii Rozwadówka: – Byłem na drugim roku studiów w seminarium. To, że Ojciec Święty mianował naszego profesora filozofii biskupem, ogłosił nam ksiądz rektor. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla nas, ale chyba także i samego ks. Tomasika, był okres, kiedy jeszcze jako biskup nominat prowadził dla nas wykłady. Był to dla nas wszystkich czas wielkiej radości, ale i oczekiwania na dzień jego sakry. Pamiętam zwłaszcza jeden moment. W czasie wigilii seminaryjnej klerycy wystawiali jasełka, w trakcie których św. Mikołaj przekazał symbolicznie ks. Henrykowi swój pastorał, co przyjęte zostało przez wszystkich z wielką radością i gromkimi brawami – wspomina duszpasterz.

Przez wiele lat bliskim współpracownikiem biskupa głównie w dziele organizacji kolejnych Światowych Dni Młodzieży, był ks. Grzegorz Suchodolski, dziś proboszcz siedleckiej parafii katedralnej. – Biskup Henryk Tomasik pochodzi z parafii Łuków, z której pochodzę i ja. Pamiętam go jeszcze z czasów, gdy byłem tam ministrantem, a on odwiedzał swoją rodzinną parafię jako ksiądz z okazji różnych uroczystości. Potem był moim wykładowcą filozofii i etyki, gdy byłem klerykiem w siedleckim seminarium – opowiada ks. Grzegorz, a wspominając lata kapłańskiej posługi ks. Tomasika, mówi: – Kiedy przeżywamy złoty jubileusz święceń kapłańskich bp. Henryka Tomasika i patrzymy na lata jego posługi w diecezji siedleckiej, to wydaje się, że Pan Bóg miał dla niego swój plan. Od początku jego posługa kapłańska była związana z posługą ludziom młodym. Było Duszpasterstwo Akademickie w Siedlcach, a także profesura w seminarium. On towarzyszył tym, którzy stawali na progu dorosłości. Wtedy uczył nas przede wszystkim odpowiedzialności za świat, który się przed nami otwiera. To były czasy przemian społecznych i wtedy on uczył nas brania odpowiedzialności za ten świat, który stawał się naszym światem. Chciał nam podpowiedzieć, że nie można iść obok przemian, ale że trzeba brać odpowiedzialność za losy zarówno Kościoła, jak i narodu. Tym samym towarzyszył nam w rozeznawaniu naszego powołania. Ksiądz Tomasik „meblował głowę” i budował świat wartości oraz ustawiał ich właściwą hierarchię. To było typowe dla filozofa i etyka. To pomagało nam kłaść fundament, na którym potem życie każdego z nas nabierało odpowiednich wymiarów i kształtów – mówi ks. Suchodolski.

Biskup Henryk Tomasik 16 października 2009 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI ordynariuszem radomskim. Uroczysty ingres do katedry radomskiej odbył się 13 listopada. W końcu roku diecezja radomska będzie obchodziła 10. rocznicę pasterskiej posługi czwartego biskupa radomskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama