Nowy numer 3/2021 Archiwum

Sługa Boży Robert Schuman patronem radomskiej uczelni

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu zmieniła swoją nazwę.

Obecnie nosi imię sługi Bożego Roberta Schumana. - Uczelnia kształci studentów na kierunkach: Zdrowie publiczne, Prawo i psychologia, jak również na licznych studiach podyplomowych - mówi Tomasz Pysiak, z Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Uczelnia stale się rozwija, uruchamia nowe kierunku studiów i staje się coraz bardziej nowoczesna. - Pragnąc podkreślić wymiar ideowy uczelni, postanowiliśmy przyjąć jako patrona jednego z wielkich oEuropejska jców założycieli zjednoczonej Europy - wyjaśnia T. Pysiak.

Myśl społeczna Roberta Schumana jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla działań dydaktycznych i społecznych uczelni od początku jej istnienia. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętej misji uczelni. W jednym z jej fragmentów przeczytamy: „Ważnym elementem misji EUST jest realizacja swojej działalności naukowo-dydaktycznej oraz dążenie do wychowania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe. Uczelnia stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy oraz duchem subsydiarności, rozumianej jako pomoc studentom w realizacji ich zamierzeń naukowych, jak i zawodowych”.

- Nastawienie na zasadę pomocniczości jest szczególnie istotne i bliskie myśli społecznej sługi Bożego Roberta Schumana, który bardzo mocno stawiał na pomocniczość jako zasadę stosunków społecznych w każdym ich wymiarze. Nasza uczelnia, starając się kształtować stosunki społeczne, stara się wprowadzać zarówno w swoich murach, jak i poza nimi wartości pokoju i tolerancji rozumianej jako otwartość na drugiego człowieka, jego problemy i aspiracje. Nie może się to obyć bez solidarności, na którą władze EUST kładą duży nacisk – wyjaśnia Tomasz Pysiak.

Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 r. w Luksemburgu, zmarł 4 września 1963 r. w Scy-Challezes koło Metz. Posiadał wykształcenie prawnicze, był doktorem prawa, cywilistą. Był francuskim politykiem, mężem stanu, dwukrotnym premierem Francji, ministrem finansów oraz ministrem spraw zagranicznych. Jest postrzegany jako jedna z kluczowych postaci w kształtowaniu powojennej Europy i stosunków transatlantyckich, uznawany za jednego z ojców założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Rady Europy i NATO.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama