Nowy Numer 41/2021 Archiwum

Rocznica biskupiej nominacji ordynariusza radomskiego

10 lat temu, 8 października, papież Benedykt XVI mianował ks. Marka Solarczyka biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej i biskupem tytularnym Hólaru.

Nasz ordynariusz święcenia biskupie otrzymał 19 listopada 2011 roku w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Konsekratorem był arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski, w asyście swoich poprzedników: Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupa metropolity gdańskiego i Kazimierza Romaniuka, biskupa seniora warszawsko-praskiego.

Bp Solarczyk jako dewizę biskupią przyjął słowa "Omnia possibilia credenti" (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy).

4 stycznia 2021 papież Franciszek mianował bp. Marka Solarczyka biskupem diecezjalnym diecezji radomskiej. 8 stycznia 2021 biskup kanonicznie objął diecezję, zaś 27 stycznia 2021 odbył się ingres do katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

Otaczamy naszego ordynariusza modlitwą.

Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie, w rodzinie Henryka i Marianny Solarczyk z domu Kruk. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach koło Wołomina (parafia pw. MB Nieustającej Pomocy). W latach 1973–1981 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Duczkach, a następnie do Technikum Samochodowego im. Czesława Orłowskiego w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1986 roku egzaminem dojrzałości oraz egzaminem z przygotowania zawodowego uzyskując tytuł technika.

W tym samym roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przygotowującego kandydatów do kapłaństwa w archidiecezji warszawskiej. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Należy do pierwszego rocznika kapłanów, który 28 maja 1992 roku przyjął święcenia w katedrze św. Floriana.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich, decyzją władz diecezjalnych w czerwcu 1992 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim. W czerwcu 1993 roku został przeniesiony na wikariat w parafii katedralnej. Funkcję tę pełnił do 2003 roku. Przez kolejne dwa lata pracował w tej parafii jako rezydent. 22 czerwca 2005 roku został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie-Tarchominie. 26 czerwca 2009 roku został mianowany proboszczem parafii katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Pracę naukową prowadził równolegle z pracą duszpasterską. W maju 1999 roku obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Od ponad 27 lat jako wikariusz, wicerektor seminarium, proboszcz parafii katedralnej i biskup pomocniczy nieprzerwanie był nauczycielem religii w VIII Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie. Z polecenia władz diecezjalnych pełnił funkcję rzecznika prasowego Kurii Biskupiej i korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej w latach 1993-1996. W październiku 1996 roku został mianowany ceremoniarzem katedralnym. Funkcję tę, z blisko roczną przerwą na przełomie 2005 i 2006 roku, pełnił do czasu nominacji biskupiej. Przygotowywał i odpowiadał za liturgię podczas wielu uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim. Wśród nich była liturgia słowa, której w czerwcu 1999 roku przed katedrą św. Floriana przewodniczył św. Jan Paweł II. Podczas prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej.

Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Współpracował w zakresie dydaktycznym i badawczym z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi instytucjami odpowiadającymi za pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości. Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Organizował i prowadził spotkania, wykłady i odczyty dotyczące historii Kościoła i warszawskiej Pragi.

Ks. Marek Solarczyk święcenia biskupie przyjął 19 listopada 2011 (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla) podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w katedrze warszawsko-praskiej.

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni następujące funkcje: przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegat KEP ds. powołań i przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, członek Komisji Duchowieństwa, członek Komisji Wychowania Katolickiego, członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską, członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. W latach 2013-2016 był Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce, a w latach 2014-2018 delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

W lipcu 2014 roku był organizatorem Europejskiego Spotkania Powołaniowego w Warszawie, a w październiku 2016 roku uczestniczył w Konferencji Duszpasterstwa Powołaniowego w Rzymie. W październiku 2018 roku był ojcem synodalnym podczas XV Synodu Biskupów w Rzymie ("Młodzież - wiara i rozeznawanie powołania"), a w styczniu 2019 roku wspierał prace Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Za: portal diecezji radomskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama