Nowy numer 3/2022 Archiwum

10. rocznica sakry bp. Marka Solarczyka

Jako swe biskupie zawołanie nasz ordynariusz przyjął słowa będące odwołaniem do Ewangelii: "Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy".

Rocznicowa uroczystość zbiegnie się z zakończeniem Jerycha Rodzin, modlitwę prowadzoną we w wszystkich parafiach diecezji przez całą dobę. Na obchody zaprasza bp Piotr Turzyński:

"Drodzy Diecezjanie! Jerycho Rodzin, nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która trwała siedem dni i siedem nocy w każdym dekanacie od 11 kwietnia br., dobiega końca. Był to czas adoracji Jezusa w Eucharystii oraz modlitwy wynagradzającej za grzechy świata i każdego z nas. Modliliśmy się o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego. Chcemy podziękować Panu Bogu za ten czas i prosić o owoce Jerycha w naszych wspólnotach parafialnych i rodzinach. Niedziela Chrystusa Króla jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a od tego roku z woli Papieża Franciszka również diecezjalnymi obchodami Światowego Dnia Młodzieży. Razem z młodymi chcemy także z wdzięcznością zauważyć i świętować 10. rocznicę święceń biskupich naszego Pasterza, Księdza Biskupa Marka Solarczyka, która przypada w piątek, 19 listopada. Zapraszamy serdecznie wszystkich tworzących nasz Kościół Radomski do wspólnej modlitwy dziękczynnej, podczas Mszy świętej 21 listopada br., o godzinie 13.30 w katedrze radomskiej".  

10 lat temu, podczas sakry ks. kan. Marka Solarczyka, abp Henryk Hoser, wówczas ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, mówił: "W krótkiej, bo dziewiętnaście lat liczącej historii diecezji warszawsko-praskiej uczestniczymy w wydarzeniu precedensowym. Po raz pierwszy mają miejsce święcenia biskupie w katedrze pw. Świętych Michała i Floriana na Pradze. Po raz pierwszy kandydatem elektem jest syn tej diecezjalnej ziemi. Po raz pierwszy biskup pomocnicy warszawsko-praski zostanie wyświęcony w katedrze, w której przez lata posługiwał jako wikary i proboszcz. Po raz pierwszy konsekratorami są kolejni ordynariusze tej młodej diecezji: bp Kazimierz Romaniuk, abp Leszek Sławoj Głódź i mówiący te słowa".

Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie, w rodzinie Henryka i Marianny Solarczyk z domu Kruk. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach koło Wołomina. W latach 1973-1981 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Duczkach koło Wołomina, a następnie do Technikum Samochodowego im. Czesława Orłowskiego w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1986 roku egzaminem dojrzałości oraz egzaminem z przygotowania zawodowego uzyskując tytuł technika.

W tym samym roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, został inkardynowany do Diecezji Warszawsko-Praskiej. Należy do pierwszego rocznika kapłanów, który 28 maja 1992 roku przyjął święcenia w katedrze św. Floriana.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich, w czerwcu 1992 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim. W czerwcu 1993 roku został przeniesiony na wikariat w parafii katedralnej. Funkcję tę pełnił do 2003 roku. Przez kolejne dwa lata pracował w tej parafii jako rezydent. 22 czerwca 2005 roku został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie-Tarchominie. 26 czerwca 2009 roku został mianowany proboszczem parafii katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Równolegle z pracą duszpasterską prowadził pracę naukową. W maju 1999 roku obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Od ponad 27 lat, jako wikariusz, wicerektor seminarium, proboszcz parafii katedralnej i biskup pomocniczy, nieprzerwanie był nauczycielem religii w VIII Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie.

Z polecenia władz diecezjalnych w latach 1993-1996 pełnił funkcję rzecznika prasowego Kurii Biskupiej i korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej. W październiku 1996 roku został mianowany ceremoniarzem katedralnym. Funkcję tę, z blisko roczną przerwą na przełomie 2005/2006 roku, pełnił do czasu nominacji biskupiej. Przygotowywał i odpowiadał za liturgię podczas wielu uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim. Wśród nich była Liturgia Słowa, której w czerwcu 1999 roku przed katedrą św. Floriana przewodniczył św. Jan Paweł II.

Podczas prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej. Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Współpracował w zakresie dydaktycznym i badawczym z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, z Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi instytucjami odpowiadającymi za pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości. Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Organizował i prowadził spotkania, wykłady i odczyty dotyczące historii Kościoła i warszawskiej Pragi.

Uczestniczył w pracach wielu struktur. Między innymi odpowiadał za zorganizowanie Diecezjalnego Archiwum Akt Starych. Od stycznia 2007 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej osób duchownych. Był członkiem diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego, Komisji ds. Studiów oraz przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. W grudniu 2006 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej, a jako biskup pomocniczy pełnił funkcję prepozyta kapituły katedralnej.

Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011 roku w katedrze warszawsko-praskiej.

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni wiele funkcji.

W lipcu 2014 roku był organizatorem Europejskiego Spotkania Powołaniowego w Warszawie, a w październiku 2016 roku uczestniczył w Konferencji Duszpasterstwa Powołaniowego w Rzymie. W październiku 2018 roku był ojcem synodalnym podczas XV Synodu Biskupów w Rzymie, a w styczniu 2019 roku wspierał prace Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Podczas obrad zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, jakie odbyły się na Jasnej Górze, w listopadzie 2021 roku, bp Marek Solarczyk został powołany do Komisji Duszpasterstwa, a konsultorami tej Komisji zostali między innymi trzej kapłani diecezji radomskiej: ks. dr Maciej Będziński, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda.

Ponadto biskup radomski został członkiem Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy