Nowy numer 3/2022 Archiwum

Kobieta z miasta solonych ryb

Któż z nas nie słyszał dziwnych teorii o Marii Magdalenie?

Potrzebne jest skorygowanie fałszerstw na jej temat i błędów powstałych wokół jej osoby. Tej żmudnej pracy podjął się radomski biblista ks. dr Jacek Kucharski. Jej owocem jest obszerna, ponad 600-stronicowa monografia. Publikacja zbiera rezultaty prac archeologicznych zapoczątkowanych w latach 70. XX wieku na terenie starożytnej osady Migdal/Magdala, położonej na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, oraz docieka ewentualnych związków tego miejsca z Marią Magdaleną znaną z czterech kanonicznych Ewangelii.

Związek tej osady z biblijną postacią, znaną jako Maria Magdalena, jest taki, że w istocie greckie określenie „Maria he Magdalene”, znane z każdej z czterech Ewangelii, a także z późniejszych pozabiblijnych dokumentów, znaczy: „Maria, ta z Magdali”. Ksiądz Kucharski bada i analizuje starożytne dokumenty pozabiblijne, gdzie pojawia się choćby wzmianka o Magdali. Są to dzieła pisarzy greckich, łacińskich, żydowskich oraz pisma rabiniczne. To stamtąd pochodzi informacja, że osada była nazywana po grecku „Taricheias” (miasto solonych ryb). Zestawiając dane źródeł pisanych z wynikami prac archeologicznych, ks. Kucharski pokazuje Magdalę jako miasto położone nad Jeziorem Galilejskim, w sąsiedztwie Tyberiady, które posiadało flotę rybacką, tor wyścigów konnych, forum, termy i palestrę – znak zhellenizowania, ale było także ważnym punktem oporu przeciw imperium rzymskiemu w czasie wojny żydowskiej (66–73). Miało dużą synagogę, świadectwo istnienia tam dużej społeczności żydowskiej, skąd wywodzili się sławni rabini. Zostało zdobyte i zniszczone przez Rzymian w czasie wojny żydowskiej, a część ludności Wespazjan, przyszły cesarz, wymordował. Ale miasto przetrwało, i to kilka stuleci. Kres jego istnieniu położyło dopiero potężne trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 363 roku. Archeologiczne badania tego miejsca zostały zapoczątkowane przez badaczy ze Studium Biblicum Franciscanum w latach 70. ubiegłego stulecia. Kontynuowali je przedstawiciele Izrael Antiquities Authority we współpracy z Univesidad Anáhuac México Sur i trwają do chwili obecnej. To wszystko sprawia, że wykopaliska w Migdal/Magdala stały się najważniejszym stanowiskiem archeologicznym na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego.

„Ze względu na swoje położenie oraz bogatą przeszłość Migdal/Magdala jest obiektem zainteresowań Żydów, jak i chrześcijan. Żydzi, przybywając do Migdal, poszukują artefaktów, świadczących o ich starożytnej historii oraz religijnej tożsamości, chrześcijanie zaś pragną odnaleźć ślady galilejskiej działalności Jezusa, związanej z nią, wspomnianą w Ewangeliach, osobą Marii Magdaleny” – pisze ks. Kucharski. Autor monografii w drugiej części podejmuje się analizy egzegetyczno-teologicznej tekstów czterech Ewangelii Nowego Testamentu, w których pojawia się Maria Magdalena. Kwestią, o którą chodzi, jest odpowiedź na pytanie, czy znana z wykopalisk Migdal/Magdala jest miastem pochodzenia Marii Magdaleny. Kłopot w tym, że określenie „migdal” znaczy „wieża”, i taką nazwę nosiło wiele osad, gdzie znajdowała się taka budowla. Za utożsamieniem tej Magdali, miasta solonych ryb, z miejscem pochodzenia biblijnej postaci przemawia sporo argumentów, jak choćby bliskość Tyberiady. Brak jednak absolutnego potwierdzenia ze strony znalezisk. „Wciąż wyczuwa się wielkie napięcie oczekiwania, że wreszcie Maria Magdalena przemówi z wykopalisk” – napisał w zakończeniu ks. Jacek Kucharski.

Autor jest doktorem nauk teologicznych w zakresie biblistyki. Specjalistyczne studia biblijne odbył na KUL i Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Wykłada w WSD Radom oraz tamtejszym Instytucie Teologicznym. Prowadzi zajęcia biblijne we Lwowie w tamtejszym seminarium oraz w Instytucie Teologicznym. Jest moderatorem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Od ponad ćwierć wieku jest przewodnikiem po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy