Nowy numer 20/2024 Archiwum

Nasi w strukturach Konferencji Episkopatu Polski

Biskup Piotr Turzyński został członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, ks. Marek Tatar został powołany na trzecią pięcioletnią kadencję Krajowego Duszpasterza Powołań, a ks. Maciej Będziński został konsultorem Komisji ds. Misji. Wszyscy są kapłanami diecezji radomskiej.

Dodajmy, że bp Turzyński jest również Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a ks. Będziński dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. 

Przypomnijmy, że abp Tadeusz Wojda został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, natomiast abp Józef Kupny – zastępcą Przewodniczącego. Został również powołany Zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole.

Biskup Piotr Turzyński ukończył studia patrystyczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych w 1992 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W czasie kursu doktoranckiego uczestniczył także w wykładach w Papieskim Instytucie Orientalnym, prowadził poszukiwania naukowe w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pracę doktorską na temat „Canticum novum w teologii świętego Augustyna. Studium nad Komentarzem do Psalmów obronił w 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora teologii. Po powrocie do Polski został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości. Był też wicerektorem WSD. W latach 2006–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu i był odpowiedzialny za studia niestacjonarne oraz Centrum Myśli Benedykta XVI. W 2008 r. został mianowany przewodniczącym synodalnej Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji w II Synodzie Diecezji Radomskiej. Od października 2013 r. ks. Piotr Turzyński jest adiunktem na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii przy katedrze patrologii greckiej i łacińskiej. W czerwcu 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem „Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej” oraz kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął przewód habilitacyjny, uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego. 17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła). W gremiach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem (z wyboru) Rady Stałej KEP (od 2018). Jest też delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i członkiem Rady ds. Społecznych i Komisji Nauki Wiary. W dniu 14 marca 2022 r., podczas obrad 391. Zebrania Plenarnego KEP bp Piotr Turzyński został wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Ks. prof. Marek Tatar jest kapłanem diecezji radomskiej. Jest prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Jest też krajowym duszpasterzem powołań, jak również kierownikiem Katedry Mistyki Chrześcijańskiej. Ponadto prowadzi zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie (Praga). W pracy naukowo-dydaktycznej ks. Tatar koncentruje się na mistyce chrześcijańskiej, duchowości patrystycznej Wschodu i Zachodu, duchowości ekumenicznej i ontycznej. Od 2017 roku był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, należy do Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań i konsultanta Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Tatar powiedział, że wybór na 3. kadencję odbiera jako wyraz zaufania. Przy okazji poinformował, że razem z bp. Andrzejem Przybylskim, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, rozpoczął prace nad nowym projektem, którego celem będzie pogłębienie wiedzy diecezjalnych referentów powołaniowych. – Chcemy przyjrzeć się tej sytuacji, dlatego planujemy utworzyć studium. Jego celem będzie pogłębianie warsztatu referentów powołaniowych. Mamy do czynienia z pewnym chaosem. Powołanie trzeba rozpatrywać w danym kontekście, trzeba na bieżąco odpowiadać na wyzwania, które się pojawiają – powiedział ks. Tatar.

Ks. Maciej Będziński jest kapłanem diecezji radomskiej. Jako wikariusz pracował przez osiem lat, a od 2014 r. pełnił posługę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na stanowisku sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W 2014 r. w katedrze personalizmu chrześcijańskiego UKSW w Warszawie obronił pracę doktorską pt. „Personalistyczny wymiar misjologii Jana Pawła II”. Ukończył podyplomowe studia z kierownictwa duchowego w katedrze mistyki chrześcijańskiej UKSW oraz warsztaty dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych organizowane przez UKSW. Jest członkiem Stowarzyszenia Misjologów Polskich, Stowarzyszenia Naukowego Personalizm oraz zarządu Stowarzyszenia Żywy Różaniec, a także moderatorem Ruchu Światło–Życie diecezji radomskiej dla grupy studenckiej mieszkającej w Warszawie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy