W trosce o bezpieczeństwo pielgrzymów przejdź do galerii

Przepisy i zasady, jakie obowiązują poruszające się po drogach kolumny pieszych, oraz sposoby i zasady podawania sygnałów i poleceń przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - m.in. z taką wiedzą zostali zapoznani uczestnicy szkolenia dla porządkowych Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę, które odbyło się 22 czerwca w Radomiu.

Do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbywały się zajęcia, przyszło ponad 80 osób. Z tej liczby zadowolony był ks. Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki. Bo - jak mówi - szkolenie z punktu widzenia organizacji pielgrzymki było strategiczne, przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich 37 grup, które będą pielgrzymować na początku sierpnia do duchowej stolicy Polski. Ksiądz Bochniak dodał, że organizatorzy pielgrzymki mieli prawny obowiązek przeszkolenia osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w czasie marszu do Częstochowy.

Wśród uczestników szkolenia była Magdalena Turczyniak ze Zwolenia. Od kilkunastu lat chodzi na pielgrzymki, w tym od kilku jako porządkowa. - Dzięki szkoleniu możemy bezpiecznie przeprowadzić naszą grupę do Częstochowy. W czasie zajęć przyswajaliśmy wiedzę teoretyczną i praktyczną, która jest niezbędna w wykonywaniu odpowiedzialnej funkcji porządkowego. Musimy się skupiać na bezpieczeństwie na drodze - powiedziała M. Turczyniak.

Zajęcia prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na drodze podczas poruszania się kolumny pieszych i kierowania ruchem, np. postępowaniem przy zmieniających się warunkach atmosferycznych, zależności pomiędzy prędkością a drogą zatrzymania pojazdu. Ponadto omawiane były obowiązki osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie przemarszu pielgrzymki.

Radomska pielgrzymka na Jasną Górę plasuje się wśród najliczniejszych w Polsce. W ubiegłym roku przed tron Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymowało 5215 osób.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..